Quin calçat li compro al meu fill? Etapa escolar

Quin calçat li compro al meu fill? Etapa escolar

Sé que molts pares em demaneu directament que us faciliti alguns noms de marques de calçat per encertar en la compra.

Això en una època (ja gairebé prehistòrica ..) era així: tu podies confiar en una marca. Ara, en canvi, les marques s’han tornat “marquetinianas” i es preocupen molt per la representativitat i cridar l’atenció del consumidor per complir amb els objectius de venta.

Això em porta a ser molt incisiva en la consulta amb els pares perquè, seguint unes petites directrius, pugueu trobar el calçat ideal per vostre fill-a ja que dins d’una mateixa marca els models cada vegada són més nombrosos i les seves característiques molt diferents entre si.

 

Reprenent la classificació de l’article anterior segons l’Institut Biomecànic de València (IBV) continuem abordant el tipus de calçat. Torno a deixar enllaç molt interessant per a qui vulgui aprofundir en el tema https://www.ibv.org/wp-content/uploads/2020/01/calzado_saludable.pdf

Etapa de maduració de la marxa

Aniria des que el nen ha començat a caminar de manera independent sobre els 3 anys aprox. fins als 7 anys d’edat, en què la majoria dels nens han adquirit un patró de marxa adulta, produint-se la fusió de tot l’esquelet.

 

Haurem de comprovar que la forma de la sabata s’adapta al peu i no a l’inrevés

Pel que fa a la sola cal un amortiment major a la que s’utilitzava en les etapes anteriors, això s’aconsegueix amb un augment de el gruix de la sola també tindrem en compte el contrafort a la part posterior destinada a evitar rascades al tendó d’Aquil·les amb materials embuatats que protegeixin la pell de l’infant que encara és molt delicada.

 

En certes ocasions és molt recomanable utilitzar una calçat que reculli lleugerament la zona del turmell un estil bota de mitja canya sobretot a l’hivern.

La sudoració de l’infant pot augmentar segons el material del calçat. És molt recomanable escollir materials de primera qualitat juntament amb mitjons de teixits nobles com el cotó sense barreges afegides.

 

Etapa d’augment de l’activitat

Correspon a l’etapa escolar del nen i nena fins que es converteix en adolescent.

En aquest període se sotmet a l’estructura musculo-esquelètica a sol·licitacions i esforços similars als adults per tant el calçat recomanat serà molt similar al què recomanem per a l’adult. Com en el cas dels adults, les activitats d’un nen-adolescent es diversifiquen amb les activitats extra-escolars per la qual cosa caldrà tenir en compte quin tipus d’activitat realitza i quin es el temps que hi inverteix per tal d’optimitzar al màxim el calçat

Font:Guía de recomendaciones para el diseño del calzado IBV (Instituto Biomecánico de Valencia)