Title Image

POLÍTICA DE PRIVACTAT I COOKIES

«D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades
a sistema de tractament titularitat de la Sònia Giussani Capdevila
amb NIF 44988447X i domicili social situat en C / Rambla 162, 1-1 08201 Sabadell

, Amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-
informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la
normativa vigent, Sònia Giussani Capdevila informa que les dades
seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb
els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han
estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació
i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats
esmentades.
Sònia Giussani Capdevila informa que procedirà a tractar les dades de
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. És per això que Sònia Giussani Capdevila es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en
protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació,
limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a l’
tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment
prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la
adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic
info@soniagiussani.com

CONDICIONS D’ÚS

www.soniagiussani.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Sònia Giussani Capdevila informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Sònia Giussani Capdevila amb NIF 44988447X i domicili social al C / Rambla 162, 1-1 08201 Sabadell

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@soniagiussani.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de la Sònia Giussani Capdevila confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de la Sònia Giussani Capdevila, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Sònia Giussani Capdevila proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Sònia Giussani Capdevila per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Sònia Giussani Capdevila contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Sònia Giussani Capdevila no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Sònia Giussani Capdevila declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Sònia Giussani Capdevila no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

Sònia Giussani Capdevila es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Sònia Giussani Capdevila informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Sònia Giussani Capdevila amb la finalitat de poder facilita